Sơn Hà International 2016

Quá trình phát triển - Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Quốc tế Sơn Hà đã có những bước phát triển không ngừng trong việc sản xuất, cung cấp đá hạt, bột đá CaCO3,...

Xem thêm